Command & Permmisions

  • /kaptan <dünya>

    ⤷ İsmini yazdığıdınız dünyaya ışınlanırsınız. (Config.yml'de ekli olan dünyalar için geçerlidir.)

  • akacaptain.admin ⤷ Eklenti yenileme ve Işınlanma süresini göz ardı etme.

  • akacaptain.bypass ⤷ Işınlanma süresini göz ardı etme.

Last updated