Command & Permmisions

  • /wp help - wardenparty.help

    ⤷ Yardım menüsünü açar.

  • /wp killall - wardenparty.killall ⤷ Canlı olan bütün Wardenleri ve yardımcılarını öldürür.

  • /wp summon - wardenparty.summon ⤷ Olduğunuz blokta yeni bir Warden doğurur.

Last updated